Evropa dnes

Dlouho předtím, než se Homo sapiens přesunul z Afriky na sever a postupně osídlil ostatní kontinenty, žili v Eurasii neandertálci. Po více než 200 000 let odolával tento raný lidský druh ledovým podmínkám a stal se úspěšným lovcem. Archeologické vykopávky a paleontologické nálezy v posledních desetiletích ukázaly, že neandertálské populace si vyvinuly vysoce účinné adaptační strategie. Vyráběli nástroje a zbraně z křemene a vedli kočovný způsob života v malých skupinách. Jako úkryty a místa setkání používali určité jeskyně, kde si vyměňovali křemeny s jinými skupinami. Odtud také podnikali společné lovecké výpravy za kořistí zvířat včetně mamutů, nosorožců srstnatých a koní. Jak ale k těmto setkáním docházelo? Měli neandertálci vyspělou formu komunikace – dokonce jazyk, aby mohli vzájemně koordinovat své akce? Měli některé z předmětů, které vytvořili, symbolický význam? Proč zmizeli, když Homo sapiens zasahoval do jejich území? Nové výzkumy přinesly fascinující odpovědi na tyto a další otázky týkající se našich vzdálených příbuzných.

N, skryté titulky

Uvidíte v TV