Last Night of Proms 2013

BBC Proms jsou všeobecně považovány za světově největší hudební festival s více než 70 koncerty a událostmi, které se odehrávají v srdci Londýna od července do září každý rok. Od té doby co byly založeny Sirem Henrym Woodem v roce 1895 se Proms (promenádní koncerty) rozrostly a rozvinuly v duchu Woodových původních myšlenek, totiž aby vynikající hudba byla dostupná co největšímu počtu lidí. V prvních sezónách se stalo tradicí uvádět Wagnerovské večery v pondělí a Beethovenské v pátek. Wood také podporoval mladé, talentované umělce a usiloval o zvýšení orchestrální úrovně. Stal se i trochu nepopulární, když v roce 1904 prohlásil, že vyhodí všechny hudebníky, kteří na zkoušky posílají zástupce a teprve na koncertě se objeví osobně. Do roku 1920 uvedl Wood na Proms díla předních soudobých skladatelů, mj. Richarda Strausse, Debussyho, Rachmaninova a Vaughana Williamse. V roce 1927 byl schválen statut BBC, podle něhož měla tato společnost oprávnění informovat, vzdělávat a vytvářet zábavu. Přesně tuto vizi měl Henry Wood, když zakládal svoje promenádní koncerty. BBC převzala Proms do svého programu a další tři roky vysílala koncerty, na nichž účinkoval "Sir Henry Wood se svým orchestrem". Teprve v roce 1930 byl založen symfonický orchestr BBC. Proms nyní zasáhly mnohem širší obecenstvo, ačkoliv se někteří zpočátku obávali, že vysílání odebere přítomné posluchače v sále. Pravý opak byl pravdou. Wood totiž vždy zdůrazňoval cíl svých Proms. Chtěl dosáhnout skutečné demokratizace hudby a její humánní poselství zpřístupnit všem. Televizní vysílání Proms začalo na konci padesátých let 20. století a nyní jsou Proms přístupné prostřednictvím rozhlasu, televize, via streaming a na webu jak pro obecenstvo ve Velké Británii, tak i po celém světě.

Režie:O. Macfarlane