Až vám FITráví (2)

Alexandra Béresová a Zsolt Serényi mají tentokrát v úmyslu pomoci všem, kteří se rozhodli k radikální změně životosprávy a chtějí začít žít zdravěji. Hlavní „hrdinové“ tohoto nového seriálu navštíví diváky, kteří o to na výzvu stanice TV Paprika projevili zájem, a bez pardonu důkladně zkontrolují obsah jejich chladniček. Z toho potom učiní závěry týkající se stupně škodlivosti jejich stravovacích zvyků. Tato první fáze může proběhnout v humorné formě, ale hned potom se naši vyslanci zdravé životosprávy bez průtahů pustí do realizace reformních opatření. Sestaví pro dotyčné jídelníček, který se, pokud jde o chutě, nebude od vkusu „pacientů“ příliš lišit, ale přesto bude jiný – ať už proto, že se změní použité potraviny nebo způsob jejich kuchyňské přípravy, nebo proto, že naši odborníci vymyslí jinou kalkulaci konzumovatelného množství. Tím se dostanou do poloviny cesty vedoucí ke správné životosprávě. Proč jen do poloviny? Protože druhá polovina cesty závisí na tom, zdali je zájemce o nový životní styl odhodlán ke všemu pouze před kamerami, nebo i o samotě dodrží instrukce, týkající se především pravidelného zdravého pohybu. Ke kýžené změně totiž nestačí zbavit se jen části příčin vedoucích k nadváze. Je sice pravda, že už i samotný reformovaný jídelníček přinese měřitelné výsledky, ale celý program lze dovést k dokonalému úspěchu jedině v tom případě, že zpohodlnělé tělo a jeho svalovou soustavu nenecháme lenošit.

2010

Uvidíte v TV