Nákladní doprava v australském vnitrozemí IV (4)

Kurta čekají problémy při přepravě nadměrného nákladu. Johnny se zase potýká s cestou Tanami, která je jednu chvíli moc tvrdá a druhou zase měkká

Uvidíte v TV