Válka, který změnila svět (1)

Tato řada se zeširoka zabývá nástupem Mao Ce-tunga k moci a jeho budováním nové Číny.

Uvidíte v TV