Takoví jsme byli my, dobří rodáci aneb Z letopisů Máselné Lhoty

Obec Máselnou Lhotu na mapě nehledejte. Vymyslela ji totiž v polovině 90. let tvůrčí skupina Anny Beckové a Vladimíra Branislava s vydatným přispěním režiséra Petra Buriana. V jednotlivých příbězích se promění vždy ve skutečnou obec či město a na skutečných událostech a osobnostech se pak seriál snaží postihnout charakter uplynulého padesátiletí a historickou zkušenost národa. Výjimečný cyklus, který měl premiéru v roce 1996, odhodlaně a provokativně mapuje rok po roce naši poválečnou historii prostřednictvím místních událostí, osudů a příběhů odehrávajících se na pozadí tzv. velké politiky. Dokazuje zároveň, že "malé" lidské příběhy vypovídají o své době často výmluvněji než stohy historických knih. V roce 1961 se do Dambořic na Hodonínsku vrátil Karel Singer, jenž strávil celá 50. léta v komunistických kriminálech jako politický vězeň. Předtím si sotva užil manželského života a byl odhodlán dohnat, co zameškal. Na režim měl po nespravedlivém rozsudku svůj názor, se kterým se netajil. Navíc kriminál posílil i jeho křesťanskou víru. Netušil, že i po propuštění díky rozsáhlé amnestii se kolem něj opět stahuje smyčka v rukou Státní bezpečnosti. Některá z jemu blízkých osob posloužila jako spolehlivý informátor, který ho po roce svobody opět vrátil do vězeňské cely. Z ní už se Karel Singer vrátil jako zlomený člověk, jenž ztratil vůli plnohodnotně žít...

Režie:P. Štingl

1996, skryté titulky

Uvidíte v TV