Normandie, země hojnosti

Normandie je země vynikající kuchyně, proslulých mléčných výrobků, chalup s doškovými střechami i vznosných bazilik. Je to kraj zelený jako venkovské lesy a luka, i bílý jako útesy Opálového pobřeží. Od poloostrova Cotentin k tradiční oblasti zvané Pays d’Auge, od Deauville až k bývalé provincii Le Perche je Normandie typickým zemědělským regionem, který se ale nebrání modernizaci. Poznáme hlavní město Normandie Rouen i s jeho slavnou minulostí. Vždyť 30. května 1431 v něm byla upálena Jana z Arku. Na naší cestě nemineme Le Havre, městečko Cabour, které si velice oblíbil spisovatel Marcel Proust, ani Mont-Saint-Michel, přílivový ostrov s úchvatným opatstvím. Vynechat ale nemůžeme i místa, kde proběhla důležitá operace II. světové války. Červnové vylodění v Normandii v roce 1944 hluboce poznamenalo tamní pláže a města na pobřeží.

Fr., skryté titulky