Heydrich - konečné řešení (20/44)

V půli ledna 1942 nastoupila nová protektorátní vláda premiéra Jaroslava Krejčího. Na nátlak Heydricha se jejím členem stal i Emanuel Moravec a ministrem hospodářství říšský Němec Walter Bertsch, který česky vůbec neuměl. Jednací řečí kabinetu se proto stala němčina. Byl to další krok ke germanizaci českého a moravského prostoru. Čeština v úřední řeči postupně vyklízela pole, ale kolaborace probíhala po celou éru protektorátu i v ní. Důkazem toho jsou články v novinách od tehdejších es proněmecké žurnalistiky. Jména jako Vladimír Krychtálek, oběť chlebíčkové aféry Karel Lažnovský, Emanuel Vajtauer toho sice mnoho už současníkům neřeknou, o to zajímavější je pátrat po motivaci jejich názorů.

Režie:R. Sedláček

N, 2012, skryté titulky

Uvidíte v TV