Mimořádné zvířecí smysly (2)

Tři díly nám rozkryjí neuvěřitelné smysly světa zvířat a začneme zrakem. Zrak je smysl, který byl zdokonalován během let evoluce. Už 540 milionů let, od vzniku prvních světločivných buněk, experimentuje příroda se zrakem. Zrakem vnímá svět 95 % živočichů. Oči zvířatům umožňují vidět trojrozměrně, širokoúhle, v ultra vysokém rozlišení nebo v barvách, jaké lidé neznají. Zvířata vidí i to, co je pro nás neviditelné. Gepard má vynikající zrak, ideální pro savanu. Zachytí i malý pohyb na obzoru vzdáleném až pět kilometrů. Má binokulární vidění a mozek vytváří trojrozměrný obraz. Oči jeho kořisti, impaly, se vyvinuly tak, aby dokázaly odhalit hrozbu. Jsou umístěny po stranách hlavy a jejich zorný úhel je 360 stupňů. Surikata disponuje binokulárním viděním do kilometrové vzdálenosti a při poplachu se stačí ukrýt do podzemí. V dávných dobách neměl žádný živočich zrak. Prvními organismy zachycujícími světlo byly fotosyntetické bakterie v oceánu, časem přibylo rozeznávání formy a tvaru. Největší oči má vážka, která vidí do všech směrů, jen ne za sebe. Vidí svět v živých barvách, včetně ultrafialového světla, které jsou lidským očím neviditelné. Oči zaznamenají až 300 obrazů za sekundu. Většina savců má dva čípky citlivé pouze na zelenou a modrou barvu. Skupina primátů, kteří se stali aktivními ve dne, má tři čípky, vidí i červenou, oranžovou a žlutou. Ptáci, jako například holub, vnímají červenou, modrou a zelenou barvu, a navíc ultrafialové světlo, takže rozliší sto milionů barev. Mají tetrachromatické vidění. Dravci jsou ještě dále. Sokol stěhovavý, nejrychlejší tvor na Zemi, zaznamená svou kořist i na vzdálenost dva kilometry. Jeho zrak drží krok s rychlostí. Nejlepší zrak v říši zvířat má korýš strašek paví, žijící na mořském dně. V každém oku má tři zornice, oči jsou usazeny na stopkách a pohybují se nezávisle na sobě. Jeho zorné pole je 360 stupňů a má trojrozměrné hloubkové vnímání.

VB, 2018, skryté titulky

Uvidíte v TV