Zpívá celá rodina

Zábavné hudební soutěže, v níž soupeřily rodinné týmy, sklidily v sedmdesátých letech minulého století značný ohlas a dalo by se říci i společenské uvolnění v politicky napjaté době, kdy vládla normalizace. Úvodem vtipný a úspěšný moderátor Vladimír Dvořák hovoří o tom, že v poslední době vinou rozvíjející se techniky domácí zpívání mizí. Pro radost si ale zpívají lidé dál, například v klubech, v lese, organizovaně i neorganizovaně. Pro ně vznikla právě tato soutěž. Publikum tvořily zaměstnanci státních podniků, ale také i pracovníci jednotných zemědělských družstev. Dvořák v prvním díle vysvětlí princip soutěže: čtyřčlenné rodinné družstvo čtyř generací, které soutěží jako celek, zpívá živě. Jeho výkony hodnotí porota odborníků.

Režie:A. Nosek

1975

Uvidíte v TV