Největší apokalypsy dějin

Ve 24. století př. n. l. se v Mezopotámii nacházelo množství městských států. Každý měl svého krále i božského patrona. Obyvatelstvo tvořilo mnoho národů, převažovaly však dvě etnické skupiny. Sumerové na jihu a semitští Akkaďané na severu. Roku 2334 ovládly akkadské síly sumerské území, sjednotily městská království a vytvořily zcela novou formu politické organizace – říši. Bylo to poprvé, co se multikulturní, mnohonárodnostní a mnohojazyčná skupina městských států spojila pod jednou zástavou. Říše pod nadvládou Akkadu zaujímala území od Perského zálivu na východě až po Středozemní moře na západě. Na severu zasahovala až do dnešního Turecka. Působením tragických okolností se však již roku 2193 př. n. l. rozpadla.

VB, skryté titulky