Spirituál kvintet

Český muzikolog, loutnista, zpěvák, textař a muzikant dr. Jiří Tichota, který se v úterý 18. dubna dožívá 80 let, se narodil v Točné u Prahy. Je zakladatelem a uměleckým vedoucím skupiny Spirituál kvintet. Tichota pochází z muzikantské rodiny, jeho pradědeček Antonín Liehmann byl prvním učitelem hudby Antonína Dvořáka. Protože jeho otec byl postižen politickými procesy v 50. letech, nemohl studovat, tak pracoval jako dělník v chemičce. Později se mu přece jen podařilo složit maturitu na jedenáctiletce a začal studovat chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Vedle toho hrál na kytaru vážnou hudbu. Teprve až po vojenské prezenční službě začal studovat systematicky hudební vědu. Studium na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy ukončil v roce 1965. Doktorát o tři roky později (PhDr.) obhájil rigorózní prací Intabulace písní a vokálních skladeb v pražských loutnových tabulaturách 17. století. Na muzikologické katedře tamtéž pak působil od roku 1963 až do poloviny 80. let 20. století. Od té doby se věnuje především své interpretační činnosti v souboru Spirituál kvintet. V roce 1990 natočila Československá televize pořad Spirituál kvintet k 30. výročí vzniku této první české folkové skupiny. Medailonek je kombinací archivních materiálů a živého vyprávění, vzpomínání bývalých a také současných členů Spirituál kvintetu.

Režie:V. Polesný

ČR, 1990, skryté titulky