S profesorem Františkem Dvořákem za moderními českými výtvarníky

Olbram Zoubek (1926) je sochař, který se výrazným způsobem zasloužil o rozvoj české architektonické plastiky, a jeden z nejvýznamnějších českých sochařů současnosti. Návštěvu v jeho ateliéru předchází prohlídka Památníku obětem komunismu na svahu Petřína s autorovým komentářem. A pak jsme byli pozváni do míst, kde vznikají originální mistrovská díla, která nezapřou inspiraci antickými motivy. Řečeno slovy profesora Dvořáka: "Máme se na co těšit."

ČR, 2010, skryté titulky