Terra musica

Češi ve Vídni – 70 let AMU a Hudebních rozhledů – Simona Houda Šaturová. Režie B. Hončarivová Na koncertě Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK v kostele Šimona a Judy na konci ledna zazněla za řízení Marka Štilce Korunovační kantáta Leopolda Koželuha. Koncert byl součástí rozsáhlého projektu Češi ve Vídni, jehož cílem je obnovit povědomí o úloze a významu českých tvůrců osmnáctého století, kteří komponovali ve Vídni a tvořili spolu s Haydnem, Mozartem a Beethovenem důležitou součást evropského hudebního klasicismu a raného romantismu. Český hudební svět si letos připomíná dvě významná jubilea. 70. narozeniny slaví nejenom AMU, která vychovala řadu významných hudebních osobností světového významu, ale i časopis Hudební rozhledy, který se u nás od roku 1947 jako jediné periodikum bez přerušení věnuje vážné hudbě a přispívá ke vzdělání i rozhledu svých čtenářů. Obě jubilea jsme oslavili na slavnostním koncertě v sále Martinů. Další příspěvek je věnován Simoně Houdě Šaturové, vynikající, přední české sopranistce. Je stále více vyhledávaná světovými dirigenty a operními domy, hlavně pro interpretaci mozartovských postav a repertoáru období italského bel canta. Umělecká kritika v zahraničí zcela právem vyzdvihuje její stylovou dokonalost.

Režie:B. Hončarivová

skryté titulky

Uvidíte v TV