Šťastná to zem (2)

Zákaz kouření, Nor. (2018). Příběh západní prosperity, měnícího se národa, města a čtyř mladých lidí, kteří jsou uvrženi do víru příležitostí.

Nor., 2018

Uvidíte v TV