Mojžíš (2/2)

ČT 2

Ve druhém díle velkého mezinárodního koprodukčního projektu o životě Mojžíše zastihujeme Izraelity na jejich strastiplné cestě pouští. Strádají hlady a žízní a začínají pochybovat o správnosti svého rozhodnutí vydat se do Země zaslíbené. Hospodin je však neopustí a sešle jim z nebe manu a křepelky. Poté Mojžíš odchází k Hospodinovi, aby od něho převzal Desatero. Ale lid, který se cítí bez silného Mojžíšova vlivu nejistý, si rychle najde náhradní objekt, který chce uctívat – Zlaté tele. Když na to Mojžíš přijde, rozčílí se a desky s Desaterem rozbije. Spor Mojžíše s jeho vlastním lidem se prohlubuje a v několika dramatických peripetiích vyvíjí, aby se završil vstupem Izraelitů do Země zaslíbené. Film Mojžíš přináší dnešku krásné a hluboké poselství: život člověka a jeho rodiny má být řízen věrností a oddaností. A i přes těžkosti a utrpení, která musí každý z nás přestát, je třeba vždy dodržet svou víru, ctít naději a ideál svobody.

Režie:R. Young

Hrají:B. Kingsley, F. Langella, D. Suchet, S. Bragaová, G. McEwanová, E. Lo Verso

USA/VB/ČR/Fr., 1995, skryté titulky

Uvidíte v TV