Cesty víry

Milan Horák se narodil památného dne 21. srpna 1968 v Praze. Tamtéž také vyrůstal a vystudoval teoretickou matematiku. V průběhu sametové revoluce se angažoval ve studentském stávkovém výboru „matfyz“ a v květnu roku devadesát byl dokonce zvolen králem majálesu. Po převratu se otevřela možnost studia na kněžském semináři Obce křesťanů ve Stuttgartu, po němž už nějakou dobu pošilhával, a tak se krátce po dokončení studia matematiky vydal do Německa. Dokument prostřednictvím portrétu Milana M. Horáka přibližuje náboženskou organizaci Obec křesťanů v České republice, která je součástí celosvětové Obce křesťanů, otevřeného náboženského společenství usilujícího o obnovu křesťanského náboženského života způsobem přiměřeným duchovní situaci dnešního světa.

2018, skryté titulky

Uvidíte v TV