Ben Hur

Prima MAX

Bohatý židovský kníže Juda Ben-Hur se setkává se svým přítelem z dětství, Messalou. Ten se právě vrátil do Jeruzaléma, aby se zde ujal funkce vojenského velitele římské posádky a zástupce Římem jmenovaného správce. To, co se zprvu zdálo jako milé setkání, se změní v těžké zklamání. Messala chce po Judovi, aby mu donášel na své spoluobčany, kteří nesouhlasí s římskou okupací. Juda to odmítne a Messala mu dá jasně najevo, že jejich přátelství skončilo. Druhý den Jeruzalémem prochází průvod nového správce. Juda se sestrou Tirzou průvod sledují ze střešní terasy svého paláce. Přitom se Tirza nešťastně nakloní a dotkne se střechy. Ze střechy se uvolní několik tašek, které zasáhnou právě projíždějícího správce a několik jeho vojáků. Vojáci ihned vtrhnou do paláce a celá rodina je zatčena. Při zatýkání prosí Juda Messalu o milost a vysvětluje mu, že se vše stalo nešťastnou náhodou. Messala je však neoblomný, nechává zatknout jak Judu, tak i jeho rodinu. O několik dní později přijde za Messalou za Judu a jeho rodinu prosit i jeho služebník s dcerou Ester. Messala nechá zatknout i tohoto starého muže. Juda se pokusí z vězení utéci, přitom se ovšem dostane do kanceláře, kde je zrovna i Messala. Od něj se dozvídá, že pokud Juda uprchne, či Messalu zabije, ihned bude popravena Judova matka a sestra. Juda se tedy Římanům dobrovolně vzdá. Obratem je poslán na galeje. Cestou, kdy je v koloně galejníků veden biřici, umdlévá žízní. Biřici brání lidem podat Judovi vodu. Náhle se ale objeví muž, na kterého se nikdo z biřiců neodváží vztáhnout ruku. Tento muž, Ježíš, dá Judovi napít a dá mu naději bojovat se životem. Juda slouží na římské galéře přikován k veslu jako galejník. Nový velitel loďstva, Quintus Arrius, prochází lodě a všimne si i Judy. Juda se mu svým klidným vzdorem líbí, a tak když jde flotila lodí do útoku proti nepříteli, nakáže, aby byl Juda odpoután od vesla. To se mu vyplatí, galéra je v boji zničena a potápí se. Juda v podpalubí využívá situace a osvobozuje nešťastné galejníky z okovů. Ve chvíli, kdy vyleze z podpalubí, uvidí boj mezi Římany a cizími námořníky. Juda nepochopitelně v tomto boji zachrání Arriovi život a to samé udělá i ve chvíli, kdy se loď potápí a Arrius spadne v brnění do moře. Juda ho vytáhne na plovoucí trosky a přivolá římskou pomoc máváním. Arrius, jehož flotila však v bitvě zvítězila, je vděčný a u císaře si Judu vyprosí. Arrius jde ještě dál, Judovi dá svobodu a adoptuje ho. Juda se přes přízeň, kterou ho Arrius zahrnul, vrací domů, do Jeruzaléma. Cestou se setkává s Baltazarem káhirským, který putuje za novým vykupitelem, Ježíšem Nazaretským. Baltazar seznámí Judu se šejkem Ilderimem. Toho ohromí Judovy znalosti o koních a chce po něm, aby v cirku řídil jeho závodní koně v závodě proti Messalovi. Juda zprvu odmítá, ale ve chvíli, kdy se od Ester a jejího otce dozvídá, že matka a sestra jsou mrtvé, nabídku přijme. V nerovném závodě, ve kterém Messala pomocí podvodu ničí své protivníky (má na voze připevněné zařízení, pomocí kterého ničí kola protivníků), Juda vyhraje. Messala umírá poté, co se jeho vůz při závodu rozpadl a on skončil pod kopyty koní. Před svou smrtí však Messala ještě řekne Judovi, že matka a sestra žijí v údolí malomocných. Juda se do údolí vydá a nakonec za pomoci Ester odnáší svou matku a sestru k novému spasiteli. Ježíš však právě nese svůj kříž na Golgotu, a tak Juda s matkou, Tirzou a Ester mohou jen přihlížet Ježíšově utrpení. Juda se pokusí Ježíšovi podat vodu, je však vojáky zahnán. Přesto ve chvíli, kdy Ježíš na kříži umírá, se obě ženy uzdravují. Juda má opět rodinu, do které teď patří i milovaná Ester.

Režie:W. Wyler

Hrají:Ch. Heston, J. Hawkins, S. Boyd

USA, 1959