Pevnosti

S průvodcem Petrem Jeništou se vrátíme až do dob, kdy Cheb byl součástí říše Fridricha Barbarossy. Po připojení k Českému království se město stalo významnou křižovatkou evropských cest a po třicetileté válce bylo prohlášeno za hraniční pevnost. Ani sedm mohutných bastionů však neochránilo město před opakovaným obsazením cizími vojsky, protože opevnění bylo vybudováno podle zastaralé koncepce. Petr Jeništa navštíví mimo jiné polní ležení švédských dělostřelců a seznámí se s dobovou obléhací technikou.

Režie:P. Jurda

2010, skryté titulky

Uvidíte v TV

  • Pevnosti

  • Pevnosti

  • Pevnosti