Vliv přírody v maďarských vynálezech

Dokument Maď. (2014). Během naší neobvyklé cesty časem budeme s pomocí několika nejvýznamnějších maďarských tvůrců přírodních snímků hledat odpověď na otázku, jak na sebe navazuje minulost a přítomnost maďarských dokumentárních filmů o přírodě, zdali ještě pořád existuje typická "maďarská" originalita, nápaditost a vynalézavost, kterou se maďarští filmaři natáčející přírodní snímky vždycky vyznačovali. Jaký má být nadčasový filmový dokument o přírodě a co je tajemstvím úspěchu toho či onoho díla. Jak dosáhnout toho, aby se přírodní snímek stal lákavou podívanou. Jak zkoušejí držet maďarští filmaři navzdory nedostatku finančních prostředků krok se světovým technickým vývojem a jak se jim daří natáčet díla světové úrovně. A jsou dokumentární snímky o přírodě skutečně maďarským vynálezem? (55 min)

Maď., 2014