Člověk plus - budoucnost našich smyslů (5/5)

Zrak, hmat, sluch, chuť, čich. Smysly vysílají do našeho mozku signály rychlostí několika set kilometrů za hodinu. Mozkové hemisféry zpracovávají miliony jednotek informací za sekundu, a to neustále, aniž si toho jsme vědomi. Tento příval informací je tříděný a analyzovaný mozkem, který smysly organizuje a optimalizuje jejich činnost. Pokud jeden smysl chybí, mozek zlepšuje fungování těch zbývajících. Mozek nám poskytuje představu o našem okolí na základě množství dat, která získává od smyslů. Jinými slovy, mozek je něco jako dirigent. Výsledkem společné práce je obraz tohoto světa.

skryté titulky