Animované biblické příběhy: Spravedlivý soudce

TV Noe

Toto vyprávění nás přivádí k Ježíši v situaci, kdy učí své následovníky o principech lásky, soucitu a odpuštění. Bible pro nejmenší - Nový Zákon