Amišové ve městě: Doba rozhodování

TLC

Účinkující se vrací domů do svých komunit, aby se rozhodli, zda zůstanou novokřtěnci nebo opustí své minulé životy a budou se o budoucnosti rozhodovat sami