Přežil jsem holocaust

TV Noe

Svědectví Luďka Eliáše