Naivní cesty naivního malíře

Polibek medvěda. Cestovatelské zážitky Libora Vojkůvky. Připravili: K. Bělohlavý, Z. Úlehla a J. Večeřa

1994, skryté titulky

Uvidíte v TV