Cizinka (11)

Prima Love

Claire s Geillis jsou uvržené do temné kobky plné odporného hmyzu a obrovských krys. Oběma ženám nezbývá než očekávat neúprosný osud... Venku už rozzuřený dav, který si nepřeje nic jiného než vidět obě „čarodějnice“ na hranici, připravuje dříví na podpal. Nejprve ale musí proběhnout soud – zdá se však, že půjde o pouhou formalitu. V nabitém sále nevidí Claire jedinou známou či spřízněnou duši, naopak všichni na obě ženy nenávistně pokřikují. Pak přicházejí svědci: Geillisina služebná Jeanie, která lže o tom, jak hodný byl její ubohý pán a jak mu zlá čarodějnice Geillis ubližovala. Přichází i žena, jejíž mrtvé dítě Claire minulý den našla v lese. Tvrdí, že právě Claire je zabila a znemožnila tak vílám provést jeho výměnu za jejich vlastní dítě. Nečekaně se objevuje právník Ned Gowan a nabízí ženám své služby jako obhájce. I když „soudci“ protestují, ohání se právoplatnými zákony a daří se mu svědectví vyvracet. Přesto ale situace pro Claire a Geillis nevypadá dobře... V kobce Geillis vypráví, že manželovi kradla peníze pro jakobitskou armádu, protože i ona je jakobitka, toužící po tom, aby mladý Karel Eduard nastoupil na trůn. Na druhý den předstupuje jako svědkyně Laoghaire a nepokrytě lže o tom, že když si objednala u Claire nápoj lásky, vypila ho sama Claire a pak jí ukradla Jamieho. Chová se jako rozzuřená žárlivá ženská, přihlížející dav je ale na její straně. Pak přichází otec Bain, který k všeobecnému překvapení vypoví, že na rozdíl od něho dokázala Claire pomoci umírajícímu chlapci a on tak zklamal důvěru svých oveček. Chce, aby ho vesničané propustili ze svých slulžeb, což ale soudci odmítnou. Gowan si vyžádá přestávku a naléhá: zachránit může jen jednu, a protože Geillis praktikuje kouzla a čáry už dlouho, zatímco Claire přišle teprve nedávno, měla by to být Claire. Ta by se měla své přítelkyně veřejně zříci. To ale Claire neudělá. Geillis jí stačí ještě pošeptat datum: 1968. Dav jásá, obě ženy budou upáleny. Ned vytahuje pistoli, ale rozlícení vesničané ho brzy zneškodní... Claire proklíná přítomné a je odsouzena k bičování. Na holá záda jí dopadají tvrdé rány, když se objeví Jamie a zabrání dalšímu mučení. Současně vykřikne Geillis, že za všechno může ona, Claire se nikdy žádných čar a kouzel nezúčastnila, je zcela nevinná. Geillis svolává na dav Satanovu pomstu a ukazuje přítomným znamení na rameni – ďáblovo znamení. Claire ale poznává stopu po očkování proti neštovicím a spojí si ji s datem 1968. S ohromením zjišťuje, že i Geillis přišla z jiného času... Jamie ji nutí k útěku, Claire ale nemůže odtrhnout oči od své nešťastné přítelkyně. Nakonec odjíždějí a pak jednou ve chvíli odpočinku Claire Jamiemu konečně řekne celou pravdu o tom, jak se ocitla v jeho době. Jamie sice všemu nerozumí, ale jedno pochopí: Claire chce zpátky domů, do své doby. Přivede ji tedy ke kamenům a loučí se s ní. Pak odchází do tábora. Claire dlouho sedí na zemi, ponořená do vlastních myšlenek. V noci kdosi Jamieho budí: nad ním se sklání Claire a žádá ho, aby ji vzal domů, na své panství ... Outlander.

Hrají:C. Balfeová, S. Heughan, T. Menzies

VB, 2014

Uvidíte v TV