Tři mušketýři II (8)

Prima

Aramis a Porthos přijíždějí za markýzem Belgard. U bran narazí na hrubého muže, který pronásleduje dvě služebné, Martine a Camille. Ty prý slouží jeho ženě, ale okradly ji. Když se ženy přiznají, nechají ho, aby je odvedl zpět. Porthos říká Belgardovi, že je jeho syn – tedy podle Trevilla. To Belgard nejprve popírá a o Trevillovi hovoří ve zlém. Říká, že byl falešně obviněn za vraždu králova otce, předchozího krále, a Treville svědčil proti němu. Porthos to nechce slyšet a ptá se, zda je skutečně jeho synem. Belgard tentokrát souhlasí a představí mu také nevlastní sestru Eleanor Levesqueovou. Constance pokládá květiny na hrob svého muže, od D’Artagnana žádá čas. Jemu nezbývá než souhlasit, ale varuje ji, aby nečekala příliš dlouho. Král je ukrytý, po všech útocích se obává všeho, nejvíce otravy. Rochefort mu předloží jakési papíry a rád mu nabízí, že osobně vyzkouší vše, co bude králi podáno, aby nemusel mít z otravy obavy. Porthos a Aramis večeří s Belgardem, je tu i sestra a její manžel, očividně hrubián. Ani její chování není zrovna přívětivé, oba si myslí, že Porthos chce peníze, možná dědictví, a neradi slyší o lásce mezi Belgardem a Porthosovou matkou. Belgard si ji tajně vzal, ale otec na to přišel a chtěl, aby ji i dítě vyhodil. To neudělal, ale matka s Porthosem zmizeli a Treville s De Foixem mu tvrdili, že jsou mrtví… Milady je povolána k Rochefortovi, který se jí omluví za své chování a vrátí jí věci, které jí dal zabavit. Nabízí jí vzájemnou pomoc – chce informace o Aramisovi a královně. O tom zatím Milady nic neví, všimla si pouze náklonnosti Aramise a královniny nejbližší poddané – guvernantky. Milady také Rochefortovi naznačí, že ví o falešné princezně a pomoci zevnitř. Ze sídla Belgardových je odvezena jedna ze sester – mrtvá. Jak říká Porthosova sestra Eleanor, prý ji kopl kůň. Aramis si nemůže nevšimnout otisků na jejím krku, a tak tuší, že se tu děje cosi nekalého…

Hrají:T. Burke, S. Cabrera, P. Capaldi

VB, 2014

Uvidíte v TV