Rozpad kontinentů

ČT 2

V období velkých přírodních katastrof se naši předchůdci vyvinuli v primáty. Dokonalý zrak jim umožnil vnímat trojrozměrně prostor a předměty. Během převratných klimatických změn to byl základní předpoklad přežití. Francouzský koprodukční cyklus Před více než 65 miliony let na Zemi vládli dinosauři. Po dobu delší než 150 milionů let byli savci, členové naší rodiny, nuceni se před nimi schovávat, aby přežili. Jednoho dne ale vláda dinosaurů skončila. Dopad planetky vedl k jejich úplnému vyhynutí. Našim předchůdcům, zřejmě díky šťastné shodě okolností, se podařilo přežít. Zdálo se, že přichází čas savců. Tak úplně tomu ale nebylo. Naši pradávní předchůdci museli čelit dalším těžkým zkouškám. Kontinenty se opět začaly stěhovat. Narážely jeden do druhého a rozpadaly se. Od doby vyhynutí dinosaurů nebyl pohyb kontinentů nikdy tak intenzivní jako tehdy. Každý rozpad měl za následek velké klimatické změny, které měly negativní vliv na život na Zemi. V tomto období velkých přírodních katastrof se naši předchůdci vyvinuli v primáty. Aby přežili, musel se jeden jejich orgán vyvinout tak jako nikdy předtím – byly to oči. Dokonalý zrak umožňoval primátům vnímat trojrozměrně prostor a předměty. Ukazuje se, že během těchto převratných klimatických změn to byl základní předpoklad pro jejich přežití. V tomto dílu budeme sledovat úchvatný příběh vývoje zraku u dávných primátů.

Fr., skryté titulky