Sindibád (5)

Dobrodružný seriál VB (2012). Při jedné krátké výpravě honí Sindibáda a jeho přátele baserské stráže. Anwarovi, Nale a Rině se podaří dostat se na loď, ale tam jsou zajati. Když se Taryn dozví o Sindibádově prokletí, vytvoří „familiára“, bytost, která dokáže detekovat Sindibáda a jeho emoce. Zatím se Gunnar a Sindibád protloukají sami a Gunnara zajme tlupa válečníků zvaná Chaima. Jejich vůdce Obsidian ho odsoudí k smrti za jeho minulost, kdy byl barbarským vikingským válečníkem. Sindibád zasahuje a familiár Sindibáda vystopuje. Teď, když ho Taryn přestala ovládat, chce tento tvor Sindibáda zabít. Gunnar přesvědčí Obsidiana, aby ho nechal jít Sindibádovi na pomoc. Gunnar dokáže Sindibáda přesvědčit, že může příšeru porazit, když ovládne svůj hněv. Obsidian se rozhodne, že Gunnara pro jeho nesobeckost omilostní, a nabídne mu přijetí do Chaimy, ale Gunnar odmítá. Anwar, kuchař, Nala a Rina uprchnou, přemohou stráže a osvobodí Taryn, které se podaří spatřit Sindibádovu budoucnost: Providence připlouvá k opuštěnému městu a Sindibád se setkává s mladou ženou, kterou Taryn, jak se zdá, poznává. (41 min)

Režie:B. Grant

Hrají:E. Knight, M. Corlett, E. Cowan

VB, 2012

Uvidíte v TV