Cizinka (15)

Prima Love

Zatímco Claire a muži, kteří ji doprovázejí, se blíží k věznici Wentworth, probíhají tam popravy vězňů. Mezi nimi jsou i Taran a Jamie. Oba počítají poslední minuty života. Jako první přichází na řadu Taran a před Jamieho očima je oběšen. Jamie se pokouší o odpor, ale ten je marný. Už má oprátku na krku, když do dvora vjede Randall a poroučí popravu zastavit, prý na příkaz krále. Jamie se opět ocitá v kobce a dostává dokonce dobré jídlo… Claire mezitím navštěvuje velitele věznice sira Fletchera a žádá, aby si mohla promluvit s vězněm Fraserem, kterého kdysi trochu znala, a chce mu ulehčit poslední okamžiky života. Sir Fletcher jí ale pouze předává jeho osobní věci. Jeho poprava byla odložena, ale jen dočasně. Claire je zoufalá. Randall pálí stížnost, která na něj byla napsána a která by ho mohla přivést na šibenici. Opět naléhá na Jamieho, aby se mu vzdal, přiznal, že má strach, a on mu dá vybrat z několika způsobů smrti, důstojnějších než houpající se provaz. Jamie srdnatě vzdoruje, přestože ho sadista Randall mučí a krutě mu palicí poraní ruku. Claire se znovu vydává za Fletcherem, který ale není přítomen, a tak na něj musí s Murtaghem čekat. Najde klíče od cel a okamžitě běží hledat svého manžela. Murtagh a ostatní na ni mají počkat v nedalekém lese. Randall chce vidět Jamieho jizvy na zádech, očividně mu pohled na ně činí potěšení. Jamie se pokouší o útok, podaří se mu Randalla i jeho poskoka Marleyho na chvíli zneškodnit, ale pak ho Marley málem uškrtí. Randall tomu učiní přítrž, neboť si s ním chce ještě před smrtí užít. Mezitím se Claire dostane do blízkosti Jamieho kobky, když za sebou zanechala otevřená vrátka vedoucí z pevnosti ven. Nachází krutě zmučeného Jamieho, který ji téměř nevnímá a není schopen se postavit na nohy. Přichází ovšem i Randall. Rozzuřená Claire ho napadne a deviant ji začne škrtit, až Jamie slíbí, že udělá všechno, co po něm bude chtít, jen aby Claire nechal odejít. Claire sice protestuje, ale Jamie je neoblomný: musí ihned pryč. Dojemně se spolu loučí a Randall pak Claire doprovází temnou chodbou. Ptá se na soud, kdy byla nařčena z čarodějnictví, a Claire odvětí, že skutečně je čarodějnice. Pak zkoprnělému kapitánovi pošeptá do ucha přesné datum jeho smrti… Randall ji vhodí do jámy s mrtvolami, odkud se vyděšená Claire dostane do lesa a posléze do domu Marcuse MacRannocha, který ukrývá její přátele. Zúčastnit se osvobození Jamieho, které považuje za nemožné, ale nechce, přestože mu Claire nabídne perly, které dostala ve svatební noc od Jamieho. Marcus v nich pozná svůj svatební dar Ellen, Jamieho matce. Když se na dvoře objeví pasák Absalom se stádem skotu vracejícím se z pastvy, Murtagh dostane nápad, jak Jamieho dostat z pevnosti…

Hrají:C. Balfeová, S. Heughan, T. Menzies

VB, 2014

Uvidíte v TV