Vzestup a pád NSDAP (8/10)

ČT 2

Počátkem 40. let věřil německý lid, že je Adolf Hitler vševědoucí génius, který jej vede v ušlechtilé věci. Záhy však začala prosakovat pravda o duševně i fyzicky chátrajícím muži, čím dál více odtrženém od reality. Britský dokumentární cyklus V zimě roku 1943 se Hitlerovi začalo všechno hroutit pod rukama. Po porážce u Stalingradu stíhala jeho armádu jedna pohroma za druhou, v Itálii byl svržen jeho nejbližší spojenec, fašistický diktátor Benito Mussolini, a na západě s každým dnem narůstala hrozba mohutné spojenecké invaze. Německo samo se stalo terčem bombardování, které připravilo tisíce lidí o střechu nad hlavou. Veřejný obraz Adolfa Hitlera jako vojenského génia a dobyvatele získal povážlivé trhliny. Němci ovšem netušili, jak je situace vážná a že se jejich milovaný Führer hroutí. Bral množství léků, téměř nespal, ztrácel kontakt se svými lidmi a veškerý čas trávil ve vzdáleném štábu na východě, odkud se snažil zvrátit průběh války. Jeho vojenské plány byly však nerealizovatelné, na mapě pohyboval neexistujícími armádami, přestal vnímat realitu. V červenci 1944, po úspěšném vylodění Spojenců v Normandii, se několik německých důstojníků rozhodlo vzít osud Německa do svých rukou. Atentát na Hitlera se ovšem nezdařil.

VB, skryté titulky

Uvidíte v TV