Klenoty naší krajiny: Český kras

ČT 2

Chráněná krajinná oblast Český kras byla vyhlášena v roce 1972 a chrání nejcennější části barrandienské pánve. Nachází se mezi Prahou (Radotínem) a Berounem. Jde o území tvořené převážně prvohorními usazeninami (vápenci, břidlicemi) silurského a devonského stáří s četnými krasovými jevy včetně jeskyní patřících k největším v Čechách. Třeba Koněpruské jeskyně jsou nejdelším jeskynním systémem v Čechách. První metry prozkoumali dělníci kamenolomu po odstřelu horniny na Zlatém koni 14. září 1950. Tři dny poté už geologové objevili v propasti malé jezírko a otisky lidských nohou ve škorních. Také pro francouzského paleontologa Joachima Barranda byl Český kras polem neoraným, tedy spíše mořem neoraným. Na mořském dně se usazovaly sedimenty od ordoviku do středního devonu v prvohorách. Pozoruhodnými místy jsou například lom Amerika a kaňon řeky Berounky.

Režie:A. Sirotková

skryté titulky