Chování pro život

Prima ZOOM

Dokument Šp. (2013). Chování živých tvorů je jako zrcadlo, v němž my lidé můžeme najít množství podobností a také rozpoznat propast, která nás od zvířat odděluje. Příroda nám může ukázat původ našich vlastních vzorů chování a my si můžeme vybrat, zda se chovat jako zvířata nebo ne (48 min)

Šp., 2013