Na pomezí ticha a tmy

Dokument Terezy Rekové zachycuje vhled do života lidí trpících hluchoslepotou