Legendární válečné lodě

5. díl. Historie amerických, japonských i sovětských legendárních válečných lodí z druhé světové války i z pozdějšího období. (20 min)