Příběh lesa

Po fascinující cestě s tažnými ptáky a poznávání života rejnoků a velryb v oceánech se Jacques Perrin a Jacques Cluzaud vydávají na další strhující výpravu do mnohem známějšího prostředí. Putovat tentokrát budeme proti proudu času až na konec poslední doby ledové. Po zimě trvající osmdesát tisíc let se ve velice krátkém časovém úseku rozbujely nekonečné lesní porosty, které pokryly téměř celý kontinent. Nová planetární konfigurace vyvolala velké změny – ustálil se cyklus ročních období, krajina se proměnila a vyvinula se flóra i fauna, čímž tento vizuálně strhující přírodopisný opus začíná. Zdánlivě nekonečná doba ledová ustoupila svěžím zeleným lesům, ze kterých následně nově vyvinutý Homo sapiens vytvořil podmanivou venkovskou krajinu. Dokument Příběh lesa je podnětný, úchvatný příběh zachycující dávnou a bouřlivou historii, která neoddělitelně spojuje lidstvo se zvířecí říší.

Režie:Jacques Perrin, Jacques Cluzaud

Fr., 2015