ASAP

Monumentální monografie Rey Michalové nazvaná "Karel Teige. Kapitán avantgardy" nepojednává o admiralitě a lodích, ale o jednom z nejvýraznějších teoretiků českého umění první poloviny 20. století. Knihu vydalo nakladatelství Kant, které bude představeno v reportáži. Podobně významný a vlivný byl v druhé polovině 20. století Jindřich Chalupecký, jemuž je věnovaná novinka Zdeňka Brdka jménem "Obhájce moderního umění. Jindřich Chalupecký v kontextu 30. a 40. let 20. století." Jak Rea Michalová, tak Zdeněk Brdek budou hosty ve studiu.

skryté titulky

Uvidíte v TV

  • ASAP

  • ASAP

  • ASAP