Historie.cs

Na našem území se jen výjimečně narodila osobnost, kterou lze považovat za zakladatele vědeckého oboru. Takovým mužem byl bezesporu Gregor Johann Mendel. Objevil principy dědičnosti a prokázal, že se nedědí samotné vlastnosti, ale informace o vlastnostech. Jeho objevy daly zrod moderní vědě – genetice. Během svého života i posmrtně se potýkal s typickým problémem géniů – se zneuznáním a nepochopením. Ostatně ani dnes není pro laika snadné výsledkům jeho zkoumání porozumět. Co však může na Mendelovi pochopit a obdivovat každý, jak vůbec dokázal při denním mnišském řádu provádět své experimenty a uměl si je naplánovat a uspořádat, jak dokázal popsat tisícovky pokusů a propojil botaniku s matematikou. A také jak dokázal zároveň být i pečlivým meteorologem, včelařem a posléze opatem augustiniánského kláštera.

2017, skryté titulky

Uvidíte v TV