Kingsglaive: Final Fantasy XV

Během návštěvy říše Tenebrae jsou Regis a Noctis terčem atentátu ze strany říše Niflheim. Tenebrae je následně napadena a při invazi je královna Sylva zabita generálem Niflheimu, Glaucou. Regis se pokusí uprchnout s Lunafreyou, která se ale nakonec rozhodne zůstat se svým bratrem Ravusem, a oba se tak stávají zajatci říše Niflheim. O 12 let později bojová jednotka Kingsglaivevede krvavou bitvu, aby ochránila hranice říše Lucis před útoky niflheimské armády Magitek. Během jedné operace Nyx Ulric odmítá splnit rozkaz, aby se dali na ústup, protože chce ochránit svého přítele Liberta. Regis ovládá tajemnou magii, jenže ta s jeho postupujícím věkem slábne. Proto přijímá nabídku míru od niflheimského císařského kancléře Ardyna Izunie. To ale způsobí neshody v řadách Kingsglaive, protože mají pocit, že Regis se vzdává své říše. Dva dny před podpisem mírové smlouvy je členka komanda Kingsglaive, Crowe, vyslána jako doprovod Lunafreyi do Altissie, kde se má setkat s Noctisem. Jenže Crowe je na cestě zabita. Její smrt způsobí, že Libertus opustí řady Kingsglaive a připojí se ke skupině Lucianských rebelů, kteří mírovou smlouvu nechtějí. Ne večírku pořádaném na počest mírové smlouvy, kterého se účastní král Regis i císař Niflheimu, Aldercapt, se Lunafreya setkává s Nyxem. Generál Glauca však Lunafreyu nepozorovaně unese. Nyx ale zjistí, že císařství Niflheim umístilo svou armádu hned za hranicemi Insomnie. Regis souhlasí s nasazením Kingsglaive i přesto, že jejich velitel Drautos zmizel. Přestože se Nyxovi podařilo zachránit Lunafreyu, spousta členů Kingsglaive se obrátilo proti němu...

Režie:T. Nozue

Jap./USA, 2016