Postřehy odjinud

My Češi říkáme „Až naprší a uschne“. To, když nevěříme, že se něco stane nebo naplní nějaká předpověď. Maďaři mají pro takovou situaci jiné rčení: „Až se voda v Dunaji obrátí nebo vyschne“. Samozřejmě, na Dunaji je také Vídeň a Bratislava, Praha má Vltavu, Paříž Seinu. Ale není město, kde je řeka tak nedílnou součástí jeho podoby, historie a genia loci, toho jedinečného nezměnitelného ducha, kterým se vyznačuje. Lidé tady žili na obou březích Dunaje po staletí ve třech různých městech: Budě, česky Budíně, Óbudě, Starém Budíně a v Pešti. To hlavní, co měla ta města společné a co je spojovalo, byla řeka. A teprve z historického pohledu celkem nedávno, před stoletím a půl, se tahle tři města sloučila v jednu velkou Budapešť...

skryté titulky

Uvidíte v TV