Zahradní proměny VI (6)

Bracknell, VB (2021). Adam a Frederique z Bracknellu mají předzahrádku, kterou popisují jako jeden velký nepořádek. Kdysi si pěstovali vlastní produkty, ale plevel je převezl a pro jejich dva chlapce je to nebezpečné.

VB, 2021

Uvidíte v TV