Šťastné stáří?

Dokument (2010). Může být i vysoký věk dobou radosti, zrání a plného života? Připravili M. Badal a M. Růžička

2010, skryté titulky