Křesťanský magazín

Emeritní policejní rada Vladimír Dzuro pracoval jako kriminalista, později v Národní ústředně Interpolu v Praze. V roce 1994 se aktivně podílel na práci mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii. Od dubna 1995 zastával devět let funkci vyšetřovatele Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) v Den Haagu. V současné době vede kancelář Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku.

Režie:B. Jetelina

skryté titulky

Uvidíte v TV