Skoro jasno

V dalším dílu naučného cyklu o meteorologických jevech si připomeneme stinné stránky počasí. Řeč bude o přírodních katastrofách, které počasí způsobilo a působí. S Taťánou Míkovou se zamyslíme nad souvislostmi mezi globální změnou klimatu a četností přírodních katastrof. Navštívíme místa, která byla v Česku na konci tisíciletí postižena povodněmi a vysvětlíme termín stupeň povodňové aktivity. Co znamená pojem stoletá voda a přijde skutečně až za sto let? Řeč bude i o nebezpečných hurikánech, které v Česku naštěstí nehrozí. Mimochodem, víte, proč každý z nich má své jméno?

Režie:K. Jonák

2006, skryté titulky

Uvidíte v TV