Nostalgie

Výsostně naléhavý snímek Andreje Tarkovského, který byl natočen v Itálii těsně před režisérovým útěkem na Západ, zkoumá smutek z vyhnanství a vztah k vlasti. Ruský básník Andrej Gorčakov cestuje v doprovodu průvodkyně a tlumočnice Eugenie napříč Itálií a zkoumá život ruského skladatele, který zde žil v osmnáctém století. Ve starobylém lázeňském městě se setká s šíleným Domenicem, který v minulosti věznil vlastní rodinu ve svém domě po sedm let, aby ji chránil před zlým světem. Zatímco se Eugenia snaží svést Gorčakova k nevěře, básník, který spatřuje v Domenicově činu hlubokou pravdu, šílenci zcela propadne. V sérii snů se básníkův stesk po vlasti, touha po manželce, rozporuplné city k Eugenii a její Itálii i jeho spřízněnost s Domenicem vzájemně prolínají.

Režie:A. Tarkovskij

Hrají:O. Jankovskij, E. Josephson, D. Giordanová, P. Terrenová, L. De Marchiová

It., 1983