Francie s ozvěnou domova

První díl nového vzdělávacího cyklu nás zavede do regionu, který je nám z celé Francie geograficky, ale i historicky nejbližší. Vedle řady jiných míst navštívíme v regionu Alsasko například Štrasburk, jemuž císař Karel IV. udělil za slib věrnosti Svaté říši římské statut svobodného města. Roku 1919 byl na zdejší univerzitě za přítomnosti prezidenta Poincarého mezi prvními jmenován Tomáš Garrigue Masaryk doktorem "honoris causa". Na západ od Štrasburku, nad městem Obernai, stojí klášter, spojený s legendou o slepé dívce Otýlii, kam přicházeli lidé s poruchami zraku s prosbou o pomoc. Pozdější světici uctíval i pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi. Dnešní putování, které pokračuje přes hrad Kaysersberg, zakončíme v Colmaru, jednom z nejpůvabnějších francouzských měst. Zmínku o něm najdeme už ve Zbraslavské kronice. Po svatbě ve Špýru sem na pozvání krále Jindřicha VII. přijeli v září roku 1310 jeho syn Jan Lucemburský a snacha Eliška Přemyslovna...

Režie:J. Boněk

2008, skryté titulky

Uvidíte v TV