Dědictví Ferramontiů

Řím v roce 1880. Gregorio Ferramonti (Anthony Quinn) se rozhodl zavřít rodinnou pekárnu. Pak oznámí svým synům Pippovi (Gigi Proietti) a Mariovi (Fabio Testi) a dceři Tetě (Adriana Astiová), že se o sebe budou muset postarat sami. Jenže Pippova nová manželka, krásná a vypočítavá Irene (Dominique Sandová), je odhodlaná zdědit rodinné jmění. Aby toho docílila, rozhodne se pomocí mistrovské přetvářky usmířit staré rodinné spory.

Režie:M. Bolognini

Hrají:A. Quinn, F. Testi, D. Sandová, G. Proietti, A. Astiová

It., 1976