Jít za svým snem II

Na světě jsou jen čtyři takoví „blázni“. Vystudovaný teolog a religionista z Prahy se rozhodl zasvětit veškerý svůj volný čas dokumentaci dohasínající průmyslové revoluce na našem kontinentu. Za hutěmi, koksovnami, slévárnami, válcovnami, ocelárnami a doly ročně nacestuje tisíce kilometrů napříč celou Evropou. Od horkem rozpálených jihoitalských sléváren po zamrzající vysoké pece západní Sibiře. To vše na vlastní náklady a z vlastní iniciativy a s jediným cílem: zanechat komplexní obraz pomalu mizejícího světa těžkého průmyslu svým dvěma dětem a dalším generacím. Výstavy nepořádá, nezbývá mu čas. Dokonce se ani nepovažuje se za fotografa, přesto se jeho fotografie stávají součástí soukromých sbírek, muzejních expozic a odborných publikací.

skryté titulky