Zázraky lidského génia

Islámský zlatý věk byl obdobím, kdy lidstvo dosáhlo největšího vědeckého pokroku. Trvalo od 8. do 13. století a moderní svět mu vděčí za mnohé. Z pohledu architektury přinesl velké množství inovací. Zásadně se změnilo myšlení lidí v oblasti geometrie, matematiky, astronomie a vzdělání. Islámští učenci byli tolerantní, znalosti přebírali ze všech možných zdrojů. Nebáli se čerpat z tradic dřívějších kultur a civilizací – obzvlášť od Řeků a Římanů na jedné straně a od Peršanů a Indů na straně druhé. Ve svých stavbách jako první ve větší míře uplatnili již známé prvky jako např. kopule a dávno před evropským rozmachem gotiky začali používat lomené oblouky. Stavby typu monumentální hrobky Tádž Mahal i dnes fascinují miliony návštěvníků z celého světa a patří k novodobým divům.

skryté titulky