Francie s ozvěnou domova

Tento severovýchodní pohraniční region byl po staletí předmětem bojů mezi Německem a Francií. Správním střediskem Lotrinska je dnes město Mety. V sedmém století, kdy zde vládli merovejští králové, pobýval na jejich dvoře neznámý letopisec, nazývaný později Fredegar, jenž nám ve svých zápiscích zachoval mimo jiné i příběh o bájném kupci Sámovi. Ten údajně pomohl Slovanům vyhnat Avary, stal se jejich knížetem a později porazil vojsko franckého krále Dagoberta I. u Wogastisburgu, ležícího snad někde v severozápadních Čechách... Pro naši historii má v tomto kraji největší význam malé město Darney, kde se za první světové války soustřeďovali českoslovenští legionáři. V prosinci roku 1918 v něm při návratu z Ameriky vykonal první vojenskou přehlídku prezident T. G. Masaryk. V zámku proměněném v roce 1938 na Československé muzeum je uchována Deklarace nezávislosti československého státu, kterou tu 29. června 1918 veřejně vyhlásil francouzský prezident Raymond Poincaré.

Režie:J. Boněk

ČR, 2008, skryté titulky

Uvidíte v TV